Bindowanie, oprawy zaciskowe, termiczne | Copy General Warszawa

Oprawy

Wybierz najlepszy dla siebie rodzaj oprawy spośród wielu rodzajów opraw miękkich (z papierową lub tekturową okładką), półtwardych i twardych (z okładką z tektury drukarskiej lub plastikową). 

 

Oprawa broszurowa

Klasyczna oprawa, którą wszyscy znamy ze szkolnych zeszytów – zszyta na grzbiecie zszywkami lub nicią.

DOSTĘPNOŚĆ: Wszystkie punkty usługowe

Oprawa książkowa klejona z drukowaną okładką ( perfect binding)

 
Oprawa perfect binding jest doskonałym rozwiązaniem do prezentacji różnego rodzaju materiałów szkoleniowych, raportów, instrukcji, dodruków książek. Jest praktyczna i  ma bardzo elegancki wygląd. Dzięki trwałej formie kartki nie wypadają i można jej używać przez długi okres czas. 
 
Największą zaletą wykonania oprawy i wydruku w technologii cyfrowej jest możliwość przygotowania pojedynczej sztuki i jej edycja w razie potrzeby. Bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów związanych z wykonaniem matrycy jak w przypadku druku offsetowego. Zalecana minimalna szerokość grzbietu to 4mm.
 
Przy oprawie tego typu grafika okładki wykonywana jest indywidualnie do każdego zlecenia.
 

DOSTĘPNOŚĆ: Na zamówienie w centrum produkcyjnym

 

Bindowanie

Najprostszy do wykonania rodzaj oprawy, w związku z czym jej przygotowanie jest możliwe w bardzo krótkim czasie. Często uzupełnia się ją o plastikową folię i sztywną tekturę, które pełnią funkcję przedniej i tylnej okładki.

Użycie plastikowego grzbietu umożliwia dodawanie, ujmowanie lub zmianę kolejności stron w uprzednio oprawionym dokumencie. Warto pamiętać, że takiej możliwości nie daje użycie bardziej eleganckiego, metalowego grzbietu.

DOSTĘPNOŚĆ: Wszystkie punkty usługowe, ewentualnie on-line.

Oprawa ponad 120 stron przy użyciu metalowych grzbietów jest możliwa tylko na zamówienie w centrum produkcyjnym.

Oprawa w listwę

Oprawa przy użyciu specjalnego, wsuwanego grzbietu w postaci plastikowych listew zaciskowych, które są wsuwane na obłożony okładkami dokument.

DOSTĘPNOŚĆ: Wszystkie punkty usługowe, ewentualnie online.

Oprawa kanałowa MetalBind

Najbardziej trwały rodzaj oprawy, o eleganckim wyglądzie. Dokumenty nie są dziurkowane, zszywane, ani sklejane. Strony są sprasowywane do metalowego grzbietu o profilu C.

Powierzchnia okładek jest pokryta elegancką imitacją skóry. Dostępne w kolorach niebieskim, czarnym i bordowym.

DOSTĘPNOŚĆ: Wszystkie punkty usługowe i centrum produkcyjne

Pliki przeznaczone do druku powinny być zapisane w formacie PDF.

 Preferowanym standardem zapisu jest PDF/X-1a:2001, lub standard PDF/X-3:2002. Jeśli przygotowanie plików nie pozwala na zastosowanie wyżej wymienionych standardów zapisu, PDFy należy zapisać w standardzie „jakość drukarska”
Pliki powinny być przygotowane z zachowaniem zamierzonego formatu w skali 1:1. Dla przykładu, strony które mają tworzyć środek książki A4 powinny być przygotowane w formacie 210x297 mm + spady (jeśli elementy zawartości strony/layoutu, są położone przy krawędzi obszaru netto). 
Nie zawsze jest możliwość lub potrzeba wykorzystania profesjonalnych narzędzi do składu. Bardzo często proste publikacje przygotowywane są w programach biurowych (np. z pakietu MS Office), lub w ogólnodostępnych programach użytkowych. Niestety, programy te mają ograniczone możliwości edycji oraz zapisu. Z takich plików również możemy skorzystać - przeważnie wiąże się to z dodatkową pracą Operatora DTP, polegającą na dostosowaniu plików do standardów druku. 
UWAGA: Przygotowanie i dostosowanie plików na potrzeby realizacji zamówienia wiąże się z dodatkowymi kosztami, które określamy na podstawie czasu poświęconego przez Grafika/Operatora DTP.
 

PODSTAWOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FORMATEM

Format pracy - Jest to jedna z ważniejszych informacji opisujących zlecenie, bez której nie możemy wycenić pracy, a tym bardziej rozpocząć realizacji zamówienia. Format pracy powinien być określony w sposób jasny przy zamówieniu oraz oznaczony w plikach. .

Format netto - Określa wielkość końcową produktu. Podczas projektowania/przygotowania plików, twórca powinien założyć właściwy format pracy.

Format brutto - Jest to format netto powiększony o spady. 

Spady - Dodatkowy obszar przewidziany na potrzeby produkcji. Grafika i elementy layout’u, które w projekcie mają znaleźć się bardzo blisko lub bezpośrednio przy krawędzi cięcia, powinny zostać „wyciągnięte” na obszar spadu. Podczas procesów produkcji obszar spadu zostaje obcięty lub schowany w oprawie. .

UWAGA: Minimalna wymagana wielkość obszaru spadu to 3 mm. Dla niektórych prac wartość minimalna może ulec zmianie.

Strefa bezpieczeństwa/bezpieczny margines

Na etapie tworzenia projektu należy zwrócić uwagę aby żadne istotne elementy layoutu nie znalazły się zbyt blisko krawędzi cięcia (min. 3 mm). Jeśli jakiś element ma być styczny z krawędzią cięcia, powinien zostać „wyciągnięty” na obszar spadu. Bezpieczny margines gwarantuje trzymanie właściwego formatu pracy, oraz wpływa na estetykę produktu.
 
Tworząc projekt, obszar marginesu można uznać za „martwą strefę”. Należy unikać umieszczania tekstów czy logotypów bliżej niż 3 mm od krawędzi formatu netto.
 

Znaczniki cięcia/znaczniki formatu

Są to najczęściej małe linie poza formatem pracy, często w narożnikach strony, które opisują format docelowy pracy (format netto).

UWAGA: Większość popularnych aplikacji ma możliwość dodania automatycznie znaczników cięcia podczas publikacji (zapisu) pracy. Najczęściej znaczniki dodawane są na format strony, który autor założył podczas tworzenia dokumentu.

Kolorystyka

Nasze systemy drukujące oparte są na kolorystyce CMYK. Pliki przeznaczone do druku, zarówno w małym, jak i w wielkim formacie, powinny być zapisane w przestrzeni CMYK. Pliki zapisane w innych przestrzeniach kolorów, np. RGB, LAB oraz kolory dodatkowe typu Pantone, drukujemy symulując je z wartości CMYK.
UWAGA: Zalecamy zapisywanie plików w przestrzeni kolorów CMYK. Nie bierzemy odpowiedzialności za kolory emulowane z innych przestrzeni kolorystycznych.
 

Jakość

W druku wykorzystujemy maksymalną jakość, na jaką pozwala nam plik. Tworząc projekt należy pamiętać, aby użyte w pracy bitmapy miały odpowiednią rozdzielczość. Wartość optymalna dla druku to 300 ppi, minimalnie można przyjąć ok. 150 ppi.
UWAGA: Druk obiektów rastrowych (.jpg, .bmp, .tiff) o niskiej rozdzielczości objawia się widocznym efektem pikselowania. Należy pamiętać, że powiększając bitmapy, obniżamy ich jakość.

Teksty/czcionki

Wszystkie czcionki użyte w pracy, powinny zostać załączone do dokumentu lub zamienione na krzywe. Jeśli materiał przygotowujemy w profesjonalnym programie do składu (.ai, .indd, .cdr), wystarczy podczas zapisu wybrać odpowiedni zestaw ustawień drukarskich. Tak zapisany materiał jest poprawnie interpretowany przez większość kontrolerów (sterowników) druku.
UWAGA: Brak załączonych czcionek w dokumencie może spowodować błąd podczas przetwarzania pliku przez sterownik oraz problemy z poprawnym wydrukowaniem tekstów.

Prace graficzne - DTP

Inaczej Desktop Publishing. Jest to ogół czynności związanych z przygotowaniem lub dostosowaniem plików do druku. W przypadku kiedy materiały przeznaczone do druku nie spełniają koniecznych do produkcji wymogów, świadczymy usługi polegające na przygotowaniu/dostosowaniu plików do wymaganych standardów.

UWAGA: Koszty usług DTP naliczamy wg czasu pracy poświęconego przez operatora/grafika na przygotowanie materiałów.

PERFECT BINDING - oprawa klejona

POLE FORMATU BRUTTO - OKŁADKA FRONT (ZEWNĘTRZNA)

Szerokość grzbietu obliczamy wzorem: ilość kartek x 0,1 mm + 0,9 mm
Jeżeli środek książki klejonej będzie drukowany na papierze o gramaturze wyższej niż 80-100gr/m2, grzbiet będzie szerszy. Szerokość grzbietu należy wtedy skonsultować z punktem produkcyjnym. Minimalna szerokość grzbietu to 3 mm.
Minimalna ilość kartek dla poszczególnych gramatur(grzbiet 3 mm):
80 gr/m2- 22 kartki
100 gr/m2- 20 kartek
160 gr/m2- 13 kartek
 
 

 

Pliki przeznaczone do druku powinny być zapisane w formacie PDF.

 Preferowanym standardem zapisu jest PDF/X-1a:2001, lub standard PDF/X-3:2002. Jeśli przygotowanie plików nie pozwala na zastosowanie wyżej wymienionych standardów zapisu, PDFy należy zapisać w standardzie „jakość drukarska”
Pliki powinny być przygotowane z zachowaniem zamierzonego formatu w skali 1:1. Dla przykładu, strony które mają tworzyć środek książki A4 powinny być przygotowane w formacie 210x297 mm + spady (jeśli elementy zawartości strony/layoutu, są położone przy krawędzi obszaru netto). 
Nie zawsze jest możliwość lub potrzeba wykorzystania profesjonalnych narzędzi do składu. Bardzo często proste publikacje przygotowywane są w programach biurowych (np. z pakietu MS Office), lub w ogólnodostępnych programach użytkowych. Niestety, programy te mają ograniczone możliwości edycji oraz zapisu. Z takich plików również możemy skorzystać - przeważnie wiąże się to z dodatkową pracą Operatora DTP, polegającą na dostosowaniu plików do standardów druku. 
UWAGA: Przygotowanie i dostosowanie plików na potrzeby realizacji zamówienia wiąże się z dodatkowymi kosztami, które określamy na podstawie czasu poświęconego przez Grafika/Operatora DTP.
 

PODSTAWOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FORMATEM

Format pracy - Jest to jedna z ważniejszych informacji opisujących zlecenie, bez której nie możemy wycenić pracy, a tym bardziej rozpocząć realizacji zamówienia. Format pracy powinien być określony w sposób jasny przy zamówieniu oraz oznaczony w plikach. .

Format netto - Określa wielkość końcową produktu. Podczas projektowania/przygotowania plików, twórca powinien założyć właściwy format pracy.

Format brutto - Jest to format netto powiększony o spady. 

Spady - Dodatkowy obszar przewidziany na potrzeby produkcji. Grafika i elementy layout’u, które w projekcie mają znaleźć się bardzo blisko lub bezpośrednio przy krawędzi cięcia, powinny zostać „wyciągnięte” na obszar spadu. Podczas procesów produkcji obszar spadu zostaje obcięty lub schowany w oprawie. .

UWAGA: Minimalna wymagana wielkość obszaru spadu to 3 mm. Dla niektórych prac wartość minimalna może ulec zmianie.

Strefa bezpieczeństwa/bezpieczny margines

Na etapie tworzenia projektu należy zwrócić uwagę aby żadne istotne elementy layoutu nie znalazły się zbyt blisko krawędzi cięcia (min. 3 mm). Jeśli jakiś element ma być styczny z krawędzią cięcia, powinien zostać „wyciągnięty” na obszar spadu. Bezpieczny margines gwarantuje trzymanie właściwego formatu pracy, oraz wpływa na estetykę produktu.
 
Tworząc projekt, obszar marginesu można uznać za „martwą strefę”. Należy unikać umieszczania tekstów czy logotypów bliżej niż 3 mm od krawędzi formatu netto.
 

Znaczniki cięcia/znaczniki formatu

Są to najczęściej małe linie poza formatem pracy, często w narożnikach strony, które opisują format docelowy pracy (format netto).

UWAGA: Większość popularnych aplikacji ma możliwość dodania automatycznie znaczników cięcia podczas publikacji (zapisu) pracy. Najczęściej znaczniki dodawane są na format strony, który autor założył podczas tworzenia dokumentu.

Kolorystyka

Nasze systemy drukujące oparte są na kolorystyce CMYK. Pliki przeznaczone do druku, zarówno w małym, jak i w wielkim formacie, powinny być zapisane w przestrzeni CMYK. Pliki zapisane w innych przestrzeniach kolorów, np. RGB, LAB oraz kolory dodatkowe typu Pantone, drukujemy symulując je z wartości CMYK.
UWAGA: Zalecamy zapisywanie plików w przestrzeni kolorów CMYK. Nie bierzemy odpowiedzialności za kolory emulowane z innych przestrzeni kolorystycznych.
 

Jakość

W druku wykorzystujemy maksymalną jakość, na jaką pozwala nam plik. Tworząc projekt należy pamiętać, aby użyte w pracy bitmapy miały odpowiednią rozdzielczość. Wartość optymalna dla druku to 300 ppi, minimalnie można przyjąć ok. 150 ppi.
UWAGA: Druk obiektów rastrowych (.jpg, .bmp, .tiff) o niskiej rozdzielczości objawia się widocznym efektem pikselowania. Należy pamiętać, że powiększając bitmapy, obniżamy ich jakość.

Teksty/czcionki

Wszystkie czcionki użyte w pracy, powinny zostać załączone do dokumentu lub zamienione na krzywe. Jeśli materiał przygotowujemy w profesjonalnym programie do składu (.ai, .indd, .cdr), wystarczy podczas zapisu wybrać odpowiedni zestaw ustawień drukarskich. Tak zapisany materiał jest poprawnie interpretowany przez większość kontrolerów (sterowników) druku.
UWAGA: Brak załączonych czcionek w dokumencie może spowodować błąd podczas przetwarzania pliku przez sterownik oraz problemy z poprawnym wydrukowaniem tekstów.

Prace graficzne - DTP

Inaczej Desktop Publishing. Jest to ogół czynności związanych z przygotowaniem lub dostosowaniem plików do druku. W przypadku kiedy materiały przeznaczone do druku nie spełniają koniecznych do produkcji wymogów, świadczymy usługi polegające na przygotowaniu/dostosowaniu plików do wymaganych standardów.

UWAGA: Koszty usług DTP naliczamy wg czasu pracy poświęconego przez operatora/grafika na przygotowanie materiałów.

BROSZURA - oprawa zeszytowa

Przy składzie (projektowaniu) stron tworzących środek broszury należy zwrócić szczególną uwagę na:
• bezpieczne i równomierne rozmieszczenie kolumn (zawartości stron),
• wstawienie wakatów (pustych stron) w odpowiednio przewidzianych miejscach (liczba stron musi być podzielna przez 4),
• zachowanie odpowiednich marginesów od strony grzbietu (wewnętrznych) oraz zewnętrznych. Dla zachowania bezpieczeństwa i estetyki pracy można przyjąć, że margines od strony grzbietu (wewnętrzny) powinien mieć minimalnie ok. 20-25 mm od krawędzi formatu do kolumny tekstu, a dla pozostałych marginesów ok. 15 mm.
 
 
 

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies w celu możliwości logowania się na stronie, dopasowania ustawień oraz do celów statystycznych. Aby dowiedzieć się więcej informacji kliknij tutaj.

zamknąć